skip to Main Content

Han donerar till pris för KTH-innovatörer

Hallå där Mathias Uhlén, bioteknikprofessor och entreprenör, som tillsammans med Spotify-grundaren Daniel Ek ger en donation till KTH för att instifta ett nytt innovationspris, KTH Innovation Award. Prissumman är på 500 000 kronor och den första mottagaren utses i juni 2021.

Vad är tanken bakom?
Mathias Uhlén.
Foto: Alessandro Bellini

– Jag brinner för att man ska jobba med excellent grundforskning men vill också främja att man gör innovationer som är bra för Sverige och driver utvecklingen framåt. Det är bra att lyfta teknikutveckling och hur viktig den är för svensk konkurrenskraft och välfärd. Jag har varit på KTH i över 30 år och sett hur mycket KTH bidrar till teknikutvecklingen med massor av bolag. Nu vill vi lyfta innovatörer från KTH-sfären brett, personer som omsatt en intressant idé till något användbart. Det är roligt att göra detta tillsammans med Daniel Ek, eftersom han kommer från datasfären. Vi representerar därmed två olika industrier som är viktiga för Sverige.

Vad har du själv för erfarenhet av att starta bolag baserade på forskningsidéer?

– Jag har varit med och startat 25 bolag, varav fyra finns på börsen. Pyrosequencing, som ändrade namn till Biotage, Atlas Therapeutics som köptes av Alligator Bioscience och börsintroducerades, Magnetic Biosolutions som köptes av Nordiag och börsintroducerades i Norge, samt Abclon som nu finns på börsen i Sydkorea. Bland de onoterade bolagen finns Affibody, Scandibio Therapeutics och Atlas Antibodies.

Hur bra är Sverige på att ta hand om forskares innovationer?

– Sverige har en fantastisk historia av teknik- och datadrivna innovationer med ett myller av både stora exportbolag och mindre, entreprenörsdrivna, start up-företag. Även inom Life science är Sverige tillsammans med Danmark mycket framgångsrika i ett europeiskt perspektiv med tusentals företag, varav många är noterade på de svenska aktiebörserna.

Vad skulle vi kunna bli bättre på?

– Många nystartade företag behöver ”mjuk” finansiering tidigt och detta är viktigt utan omfattande byråkrati. Det är här viktigt att definiera varje bolags unika positionering och att detta görs i ett internationellt sammanhang. Det är också viktigt att få de mindre bolagen att växa och bli större. Historiskt har Sverige varit dåliga på detta, men under den senaste tioårsperioden har det skett ett trendbrott och nu har vi flera bolag som vuxit och blivit etablerade bolag med stor export.

Vad tycker du själv har varit svårast, när det gäller de företag du har varit med och grundat?

– Det som varit mest tydligt är att varje resa är unik, men gemensamt är att det alltid är en berg- och dalbana, där multipla kompetenser krävs och lagarbete därför blir väldigt viktigt. Svårast är att balansera utgifter och kassaflöde, eftersom det är viktigt att komma i rätt tid till marknaden, men ändå undvika att pengarna sinar i bolaget.

Vinnarna av KTH Innovation Award kommer att utses i juni, med en planerad prisutdelning i september. Alla är välkomna att lämna in en nominering. Läs mer om priset här.

Text: Siv Engelmark