skip to Main Content

Handbok i ”debunkning” översatt

Boken Handbok i debunkning 2020 (the Debunking Handbook 2020 på originalspråket engelska) har nu översatts till svenska.

I boken beskrivs det rådande läget med desinformation och läsaren får dessutom råd om hur sådan information kan debunkas, det vill säga avslöjas eller diskrediteras. Alla dessa råd ska vara baserade på den senaste forskningen.

Handbok i debunkning finns bland annat tillgänglig via föreningen Vetenskap och Folkbildning.