skip to Main Content

Här är årets Bengt Lundqvist-stipendiater

Bengt Lundqvist (t.h.) som tillsammans med sin lärare Nils Löfgren (t.v.) tog fram lokalbedövningsmedlet Xylocain, som blev en viktig pusselbit i AstraZenecas (dåvarande Astra) tidiga framgångar.

Luca Massaro och Karl Rönnby har tilldelats årets postdoktorsstipendier från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne.

Han ska ta fram nya katalyser vid Scripps Research

Luca Massaro.
Foto: privat

Luca Massaro doktorerade inom organisk kemi vid Stockholms universitet. Där fokuserade han på asymmetrisk syntes samt transitionsmetallkatalys. Ta del av hans avhandling här: Convergent and Tandem Strategies in Iridium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Olefins.

Luca Massaro kommer ursprungligen från Italien, där han studerade kemi följt av en masterexamen i organisk kemi vid Sapienza University i Rom.

Stipendiet från Stiftelsen Bengt Lundqvists minne ska användas till ett postdoktorsprojekt vid Scripps Research (tidigare The Scripps Research Institute) i USA.

Vad ska du göra i ditt projekt?

– Mitt projekt handlar om utvecklingen av nya enantioselektiva kemiska transformationer genom ett synergistiskt tillvägagångssätt, som kombinerar elektrokemi och katalys av övergångsmetaller. Målet är att skapa effektiva och hållbara synteser för att producera enantiomeriskt rena föreningar, inklusive läkemedel.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till i framtiden?

– Organisk syntes är en central disciplin för produktionen av polymerer, läkemedel, gödningsmedel och andra ämnen för dagligt bruk. Min förhoppning är att denna forskning kommer att bidra till att ersätta och/eller komplettera vissa klassiska metoder för att, genom elektroorganisk syntes, kunna producera några av de grundläggande varor som krävs i vårt samhälle.

Hur länge kommer du att vara på Scripps Research? Varför där?

– Jag kommer att tillbringa två år på Scripps Research i professor Phil S. Barans laboratorium. Jag valde Scripps Research eftersom det är en av världens största icke-vinstdrivande forskningsorganisationer som fokuserar på forskning och utbildning inom biomedicinska vetenskaper. Professor Phil Barans forskargrupp är en av de mest innovativa i sin generation. Gruppens banbrytande studier inom elektrosyntes har lett till ett nytt intresse för elektrokemi inom området organisk syntes.

Vad betyder detta stipendium för dig?

– Stipendiet från Bengt Lundqvists minne har större betydelse för mig än endast finansieringen; det betyder också att jag betraktas som en person som kan spela en viktig roll i samhällets framtid. Tack vare detta stipendium kommer jag att få möjlighet att åka utomlands och uppleva olika kulturella och arbetsmiljöer.

Karl Rönnby etablerar sig på Irland

Karl Rönnby.
Foto: privat

I grunden har Karl Rönnby en kandidatexamen i matematik från Stockholms- och Linköpings universitet samt en kandidat- och en masterexamen i kemi från Linköpings universitet. Där genomförde han sedan en PhD och i mars doktorerade han med avhandlingen A Study of Group 13-Nitride Atomic Layer Deposition: Computational Chemistry Modelling of Atomistic Deposition Processes.

Karl Rönnbys stipendium ska användas till ett postdokprojekt vid Tyndall National Institute i Cork, Irland.

Vad ska du göra i ditt projekt?

– I mitt projekt kommer jag undersöka hur tunna metallfilmer interagerar med substrat med kvantkemiska beräkningsmetoder såsom täthetsfunktionalteori (DFT) och molekyldynamik (MD). Jag kommer inte enbart undersöka ett specifikt material utan även identifiera olika parametrar hos både metallen och substratet som kan användas för att snabbt kunna förutse hur filmen fäster.

En viktig applikation för forskningen är tillverkningen av metallkontakterna som leder el mellan transistorer i mikrochip.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till i framtiden?

– En viktig applikation för forskningen är tillverkningen av metallkontakterna som leder el mellan transistorer i mikrochip. I takt med att chipen blir allt mindre behövs tunnare ledare och ett problem är att i denna skala kommer metallen ofta att bilda icke-ledande öar i stället för en kontinuerlig film. Genom att undersöka och utveckla nya material finns möjligheten fortsätta utveckla mindre chip och samtidigt minska mängden material som behövs.

– Andra applikationer är inom t.ex. katalys där interaktionen mellan substrat och film påverkar den katalytiska funktionen.

Hur länge ska du vara på Tyndall National Institute? Varför där?

– Planen är att vara på Tyndall i 2-3 år beroende på hur projektet fortlöper och finansiering. Tyndall är ett världsledande forskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknologi och forskningsgruppen där jag kommer utföra mitt projekt ledd av Dr Michael Nolan är mycket högt internationellt erkänd. Med mina tidigare erfarenheter av modellering från min tid som doktorand är denna miljö perfekt för mig att kunna fortsätta utvecklas som forskare.

Vad betyder det här stipendiet för dig?

– Stipendiet ger mig möjligheten att etablera mig på Irland och påbörja arbetet med projektet samtidigt som jag kan leta efter fortsatt finansiering.

Stiftelsen Bengt Lundqvists minne delar årligen ut stipendier inom kemiområdet. De går bland annat till postdoktorer som ska forska utanför Sverige men även till andra forskningsutbyten som förläggs utomlands, till lärare samt till aktiviteter ”som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet”. Läs mer om Stiftelsen och dess stipendier här.

I år delades drygt 20 stipendier ut.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak