skip to Main Content

Berzelius är Sveriges snabbaste superdator

Berzelius är Sveriges snabbaste superdator.

Nu har Berzelius – Sveriges snabbaste superdator för AI och maskininlärning – invigts. Den finns nu på Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet.

Berzelius baseras på arkitektur från Nvidia DGX Super Pod och har en beräkningskapacitet på 300 petaflops för AI. Det innebär att det är Sveriges snabbaste superdator.

Bygget av superdatorn har möjliggjorts genom en donation till Linköpings universitet på 300 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, och det är först och främst forskare som är kopplade till KAW-finansierade forskningsprogram som kommer att använda sig av den.

Läs mer här: 

Sveriges snabbaste superdator för AI är invigd – Linköpings universitet (liu.se)