skip to Main Content

Hon är ny huvudsekreterare på VR

Den 1 november tillträder Lisbeth Olsson, professor i industriell bioteknik på Chalmers i Göteborg, rollen som huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet. Hon har jobbat med utvecklingen av industriell bioteknik på Chalmers sedan 2008 och idag är hon avdelningschef för verksamheten.

Lisbeth Olsson forskar på användningen av specialdesignade mikroorganismer och enzymer för produktion av kemikalier, material och bränslen från biomassa. Genom sitt arbete har hon kommit i kontakt med olika typer av svenska och internationella forskningsinfrastrukturer. Det har hon gjort både i rollen av forskare och som medlem i olika styrgrupper.

Lisbeth Olsson.
Foto: Thor Balkhed

–Jag har deltagit i arbetet med att bygga upp och driva tvärvetenskapliga miljöer som Wallenberg Wood Science Center och den strategiska forskningsmiljön Chalmers Energiinitiativ. Detta är erfarenheter som jag tror att jag kan dra nytta av i min nya roll som huvudsekreterare, säger Lisbeth Olsson i ett pressmeddelande.

Som huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer vill hon arbeta för att öka de tvärvetenskapliga möjligheterna inom forskningsinfrastruktur, se till att den infrastruktur som finns utvecklas kontinuerligt samt för att öka den internationella samverkan mellan infrastrukturerna. En annan målsättning är att ledande infrastrukturer ska finnas tillgängliga för alla relevanta forskningsområden.

–Jag tycker att det är otroligt viktigt att forskarsverige samlas runt nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. De är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva spetsforskning! säger Lisbeth Olsson.

Hon vill se till att svenska infrastrukturer är attraktiva, uppdaterade, tillgängliga och långsiktigt hållbara.

– Hållbar utveckling och FN:s hållbarhetsmål ligger mig också varmt om hjärtat.

År 2018 tilldelades Lisbeth Olsson Arrheniusplaketten för sina insatser inom bioekonomi. Läs mer här: Grattis Lisbeth – Arrheniusplaketten! – Svenska Kemisamfundet