skip to Main Content

Hon tar plats i styrelsen

Kristina Neimert Carne
Kristina Neimert Carne. Foto: Bengt Säll

PRESSMEDDELANDE 2021-04-13

Kristina Neimert Carne från IKEM är ny ledamot i Kemisamfundets styrelse. Hennes målsättning är bland annat att få till en mer balanserad kemikaliedebatt.

Under årsmötet förra veckan valdes Kristina Neimert Carne in som ny ledamot i Svenska Kemisamfundets styrelse. Hon är sakkunnig inom kemikaliefrågor på IKEM och i sin nya roll hoppas hon på att kunna få till en bättre balans i kemikaliedebatten.

– Allmänt finns det en negativ syn på kemikalier i samhället. Jag som kemist ser snarare möjligheterna och tillsammans kan vi bidra till en konstruktiv kemikaliedebatt!

Hon hoppas även på att kunna locka nya medlemmar till samfundet, bland annat från industrin.

Kemist i kosmetikbranschen

I grunden är Kristina Neimert Carne kemist. Hon läste kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, där hon disputerade i organisk kemi år 2005. Då var det svårt för organiska kemister att få jobb utanför akademin berättar hon.

Det var en bransch som jag inte funderat på tidigare.

– Den enda branschen jag såg framför mig då var läkemedelsindustrin men istället fick jag jobb på ACO Hud och ramlade på så vis in i kosmetikbranschen. Där fick jag utveckla nya produkter som balsam och hudkrämer. Det var en bransch som jag inte riktigt funderat på tidigare och som till stor del dominerades av apotekare, men där kemister absolut kan arbeta.

Till skillnad från läkemedelsindustrin, där det tar många år att ta en produkt till marknaden, är kosmetikbranschen mer konsumentnära.

– Det tog något år att få ut en ny produkt på marknaden så det var väldigt kul att använda mina kemikunskaper där. Jag jobbade dels med att utveckla nya produkter och dels med uppskalning av produktionen.

Fokus på lagstiftning

Kristina Neimert Carne stannade kvar på ACO Hud fram till år 2010 då hon tog plats inom teknisk kundservice och produktutveckling på Kemi-Intressen (nu Nordmann Nordic) – en distributör av specialkemikalier. I arbetsuppgifterna ingick bland annat att se till att företaget hela tiden följde kemikalielagstiftningen.

Lagstiftning ligger i centrum även i hennes nuvarande tjänst på Ikem, där hon tog plats i början av 2018.

– Jag jobbar mycket med regulatorisk kemi – med Reach, CLP och kemikaliepolitik och att hjälpa medlemsföretagen att tolka lagstiftningen genom rådgivning. Jag är dessutom medlemmarnas röst utåt och talar med politiker för att se till att nya lagar går att implementera.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak

Pressmeddelande i PDF.