skip to Main Content

Hon tilldelades Ulla och Stig Holmquists pris

Belén Martín-Matute tog emot utmärkelsen under en prisceremoni i oktober. Foto: privat

Belén Martín-Matute är professor vid Stockholms universitet samt ledamot i styrelsen för Sektionen för organisk kemi hos Svenska Kemisamfundet. Under hösten mottog hon Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2023, för sitt arbete med att utveckla nya reagens och reaktioner inom den organiska kemin.

Belén Martín-Matutes forskning kretsar kring den metallkomplexdrivna katalysen för att göra synteskemin miljövänlig. Särskilt fokus läggs på bildning av kol-kol- och kol-heteroatombindningar.

– Den här utmärkelsen gör mig mycket stolt över min forskargrupps bidrag till organisk kemi i Sverige. Detta är såklart resultatet av ett samarbete, och jag anser mig lyckligt lottad som har haft förmånen att arbeta tillsammans med varje student och samarbetspartner som jag har haft, berättar hon.

Har ni gjort några speciella upptäckter som du skulle vilja lyfta fram?

– Ett exempel är att vi framgångsrikt ersatte metallbaserade katalysatorer med en mycket enkel organokatalysator i en reaktion som producerar kirala fluorerade organiska molekyler från lättillgängliga kirala allyliska substrat. Detta genombrott ägde rum tack vare en uppmärksam och engagerad masterstudent som sedan stannade kvar och disputerade i vår grupp. Reaktionen har nu förfinats och har lett till upptäckten av en ny klass av kirala jonpar, vilka spelar en avgörande roll för att säkerställa stereospecificiteten hos transformationen.

Belén Martín-Matute berättar att hennes grupp har gjort framsteg när det gäller att designa och syntetisera nya katalysatorer som använder alkoholer som alkylerande ämnen.

– Denna metod undviker bildandet av stökiometriska mängder av salter, vilket vanligtvis sker vid användning av konventionella metoder. Den enda biprodukten som genereras i denna process är faktiskt vatten. Vår initiala katalysatorgeneration gav exceptionella resultat vilket möjliggjorde mycket höga utbyten utan behov av en bas, även vid relativt milda temperaturer, vid alkylering av aminer med alkoholer. Dock mötte den betydande begränsningar när det gällde dess användbarhet.

Tillsammans med sin grupp utvecklade hon en andra generationens katalysator.

–  Den utvidgar räckvidden för denna reaktion till nästan alla alkyleringar som vi har testat.

Belén Martín-Matute vill lyfta fram vikten av samarbeten.

–  Sist, men absolut inte minst, vill jag betona betydelsen av våra samarbeten med industrin. Dessa partnerskap har möjliggjort för oss att skapa katalytiska processer som kan modifiera väldigt komplexa molekyler genom en funktionell anpassning sent i syntesen, vilket öppnar dörrarna för skapandet av nya läkemedelskandidater i en enda syntetisk steg.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas ut årligen. Det går till forskare som främst har varit verksamma i Sverige och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom organisk kemi. Mottagaren tilldelas 1,6 miljoner kronor.