skip to Main Content

Hon tilldelas Gunnar Starck-medaljen 2023

Ulla Nyman, IKEM. Foto: IKEM

PRESSMEDDELANDE 2023-11-22

Ulla Nyman, tidigare chef för opinionsbildning på IKEM, tilldelas Gunnar Starck-medaljen 2023 för sitt engagemang för och arbete med att väcka intresset för kemi och angränsande områden hos barn och unga.

Gunnar Starck-medaljen (tidigare Pedagogmedaljen) är Svenska Kemistsamfundets medalj för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Den instiftades 1964 och kan utdelas varje år av Sektionen för kemiundervisning på Svenska Kemisamfundet. Pedagogmedaljen utdelades för första gången 1966 till den legendariske lektorn, fil dr Gunnar Starck (1880-1976). Till Gunnar Starcks 95-årsdag fick medaljen en helt ny utformning, med motiv från hans berömda undervisning med experiment. Efter hans frånfälle beslutades att medaljen skulle kallas Gunnar Starck-medaljen.

Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t.ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.

Gunnar Starck-medaljen 2023 tilldelas Ulla Nyman, tidigare chef för opinionsbildning på arbetsgivarorganisationen IKEM och numera pensionär. Hon kommer att ta emot utmärkelsen i samband med lärarsamlingen på Berzeliusdagarna 2024.

Genom hennes samverkan med Science center-pedagoger har hon fått 110 000 barn att laborera under Kemins dag, som nu även har en egen dag i kalendern.

Motivering till att Ulla Nyman har tilldelats medaljen:

“Ulla Nyman har vid sidan av sin roll som chef för opinionsbildning varit en drivande kraft för IKEMs olika skolprojekt. Verksamheten har varit inriktad på att stimulera till fortsatta studier inom kemi och angränsande områden. Genom hennes samverkan med Science center-pedagoger har hon fått 110 000 elever per år att laborera under Kemins dag.

Kemins År 2011, IYC2011, hade inte fått det nationella genomslaget som det fick om inte hon hade engagerat sig och varit drivande. Genom att dela upp året i olika månadsteman skapades arenor för de aktörer som ville bidra under året. Ett annat internationellt år är 150-årsfirandet av Periodiska systemet. Vid detta uppdaterade hon den mkt uppskattade postern periodiska systemet som numer hänger på många gymnasieskolor. Ett annat projekt som har engagerat henne är ungdomsmagasinet Allkemi vilket vänder sig till gymnasieelever och deras lärare.

Förutom sitt brinnande intresse för kemi så insåg hon tidigt att kommunikation är ett mycket viktigt hjälpmedel för att få ut budskap. Hon har varit duktig i att skapa strategiska allianser och varit aktiv samt ett stort stöd i styrelserna för Kemilärarnas resurscentrum (KRC), Svenska Nationalkommittén för kemi samt Kemisamfundet. Ulla har gett mycket av sig själv genom att skapa intresse för kemi bland yngre, ungdomar, allmänhet samt stöd till kemilärare. Som nybliven pensionär besöker hon sina barnbarns förskola och laborerar – Mycket uppskattat!”

Tre snabba frågor till Ulla Nyman

Hur känns det att ha blivit tilldelad detta pris?

– Jag blev jätteglad och stolt. Samtidigt har jag ju under mitt yrkesliv haft förmånen att samarbeta med ett stort antal science center-pedagoger och lärare. Utan dem hade undervisningsmaterialen för förskola och skola inte alls blivit lika användbara och spridda. Anna Gunnarsson, Navet, Cecilia Taube, tidigare på Molekylverkstan, Katrin Lindwall, X-perimentlust, Johanna Junback, Tom Tits, Daina Lezdins och Sofie Stenlund, KRC, Bodil Nilsson, LMNT och tidigare Lärarutbildningen, för att bara nämna några. Äran tillfaller också dem.

Varför är det viktigt att sprida intresset för kemi?

– Utan kemikunskaper kan vi inte lösa samhällsutmaningarna! Det finns massor att göra för den som vill ägna sig åt kemi. Ett alldeles färskt exempel, som jag läste om i morgontidningen i dag, är att Northvolt ska börja tillverka batterier utan konfliktmetallen kobolt. En ny variant av mindre miljöskadliga batterier som kemiforskare på Uppsala universitet har varit med och tagit fram.

Har du själv något specialintresse inom kemin?

– Jag brinner ju lite extra för de industrirelaterade frågorna. Kemiindustrin är viktig för Sveriges ekonomi, men också jätteviktig för omställningen. Det pågår massor av spännande projekt, t ex att fånga in koldioxid eller på andra sätt minska klimatavtrycket, att ta fram nya mediciner och mer hållbara produkter. Vill man veta mer om det kan man med fördel läsa Kemisk Tidskrift.

Läs en intervju med Ulla Nyman från år 2021, om synen på kemi och om karriären här: Tre snabba frågor till kvinnliga kemister: Ulla Nyman

Vid frågor, kontakta info@kemisamfundet.se

Läs pressmeddelandet i PDF-format.