skip to Main Content

Höstfullmäktige 23 nov kl. 14-16

Här kommer en KALLELSE till fullmäktigemöte torsdagen den 23/11 kl 14.00-16.00 på plats vid Chalmers och via Zoom. Den som har förhinder får gärna vbf till annan lämplig person samt meddela mig om du deltar eller vem som representerar kretsen/sektionen.

Zoom länk, dagordning samt underlag inför mötet mailas ut.

Välkomna!

Styrelsen