skip to Main Content

Hugo Theorells pris i biofysik 2018 till Björn Högberg, Karolinska Institutet

Björn Högberg får Hugo Theorells pris i biofysik 2018 för sitt unika sätt att använda DNA nanostrukturer i sin forskning. Björn är idag verksam vid Karolinska institutet men har studerat vid ett flertal lärosäten såsom Uppsala universitet, Ecole Normale Superieure (Paris), Chalmers tekniska högskola, Mittuniversitetet (Sundsvall), Harvard Medical School (Boston, USA), vilka alla kan ta åt sig äran av hans pris.

  • Björn Högberg arbetar med DNA molekyler som biomaterial. Forskningsfältet är fortfarande i sin linda men Björn behärskar flera delar av detta fält och kan producera DNA molekyler med stor precision i nanometerskala. Han tar också denna DNA-origami från rent akademiska nivåer till praktiska tillämpningar och där är han redan världsledande, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM).

Prisöverlämnandet gjordes lördagen den 16 juni kl 09.15 på den 22:a Svenska konferensen om makromolekylers struktur och funktion (www.sweprot.se) i Tällberg, Dalarna.

Mer information om Björn Högbergs forskning finns på https://ki.se/en/mbb/bjorn-hogberg-group.

Pressmeddelande:

Om Hugo Theorells pris i biofysik

Hugo Theorell (1903-1982) var en av pionjärerna inom den internationella biofysikaliska forskningen. Theorell fick Nobelpriset för fysiologi eller medicin 1955 för sitt grundläggande arbete rörande oxiderande enzymer. Priset instiftades 1991 och delas ut av Svenska Föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM) till en förtjänt yngre biofysiker verksam i Sverige. Pristagaren ska vid utdelningsårets utgång inte fyllt 45 år.

 

Tidigare mottagare av priset:

2016 – Susanna Törnroth-Horsefield (Lunds universitet)
2013 – Luca Jovine (Karolinska institutet)
2012 – Richard Neutze (Göteborgs universitet)
2011 – Magnus Wolf-Watz (Umeå universitet)
2004 – Oleg Antzutkin (Luleå tekniska universitet)
2001 – Sara Linse (Lunds universitet)
1998 – Peter Brzezinski (Stockholms universitet)
1994 – Örjan Hansson (Göteborgs universitet)
1992 – Torleif Härd (Karolinska institutet)

Om SFBBM

Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM) (Eng. ”The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology”) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer. Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling. SFBBM är knutet till Svenska Kemisamfundet, https://www.kemisamfundet.se

För mer information vänligen kontakta:

Mats Hansson, avgående ordförande SFBBM, 070‐278 99 57
Björn Högberg, 08-524 870 36