skip to Main Content

Inga Fischer Hjalmars 2018

Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som lagts fram under året.

Joakim Halldin Stenlid, KTH, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars-priset för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi, framlagd under 2017, för sin avhandling “Computational Studies of Chemical Interactions: Molecules, Surfaces and Copper Corrosion”.

En bra doktorsavhandling inom teoretisk kemi antingen introducerar nya teoretiska koncept eller presenterar relevanta tillämpningar av beräkningskemiska metoder. Den aktuella avhandlingen gör bådadera. Å ena sidan används avancerade beräkningar för att studera långtidskorrosionen av koppar vid koppar-vatten gränsytor. Dessa undersökningar är angelägna då koppar är ett tänkbart material för stabil inkapsling av kärnbränsleavfall. Å andra sidan utvecklas i avhandlingen en ny deskriptor för en molekyls reaktivitet, den s k lokala elektronadditionsenergin som underlättar att förstå nukleofil-elektrofila reaktioner och deras egenskaper. Genom att kombinera metoder från teoretisk molekylkemi och materialkemi bidrar avhandlingen även till att överbrygga gapet mellan dessa två områden. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med experimentella kemister.

Avhandlingen innehåller 13 manuskript av vilka 12 är publicerade i skrivande stund. Allt i allt är Joakim Halldin Stenlids arbete en doktorsavhandling utöver det vanliga och förtjänar väl att uppmärksammas med Inga Fischer Hjalmars award.