skip to Main Content

Inga Fisher-Hjalmars Award 2016

Svante Hedström, Lunds universitet, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars pris för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi, framlagd under 2015.  Svante Hedström får priset för avhandlingen ”Computational Predictions of Conjugated Polymer Properties for Photovoltaic Applications”, i vilken han på ett mycket förtjänstfullt sätt använder avancerade kvantkemiska beräkningar för att göra högkvalitativa analyser och förutsägelser av optiska egenskaper hos nya polymerer med stor relevans inom det viktiga solenergiområdet.