skip to Main Content

Internationella kvinnodagen: Anna Sundström – Berzelii hushållerska och hjälpreda

Anna Christina Sundström (1785-1871). ”Berzelii Hushållerska, Carl XIs fiskarstuga” Saltmätargatan 1872”. Akvarell av M. E. Winge (1825-1896). Gåva av Svante Arrhenius till Berzeliusmuseet (KVA)

Anna Christina Persdotter – senare Anna Sundström – var dotter till bonden Per Jansson och föddes i Kymlinge i Spånga socken i Stockholms län den 26 februari 1785. År 1819 tog hon plats som piga hos Jacob Berzelius, som hon passat upp på även tidigare trots att hon inte var anställd hos honom då. Genom denna tjänst blev hon välbekant med laborativt arbete och de olika kemikalierna som Berzelius använde sig av. Hon hjälpte och övervakade dessutom hans studenter.

Läs mer om Anna Sundström i denna artikel (PDF) av Jan Trofast, Berzelius-Sällskapet: Anna-Sundstrom.pdf (kemisamfundet.se)

Läs även mer om Berzelius-Sällskapet här: Berzelius-Sällskapet (Berzelius Society) – Svenska Kemisamfundet

Anna Sundström kallas ibland Sveriges första kvinnliga kemist. Till minne av henne delar Sektionen för oorganisk kemi varje år ut priset Anna Sundström Award till en doktorsavhandling inom oorganisk kemi.