skip to Main Content

Intervju: Han inspireras av naturens system för energiomvandling

Ville R. I. Kaila har tilldelats The Svedberg-priset för år 2021 för sin forskning kring hur biologiska system omvandlar energi samt för sitt arbete med att utveckla metoder baserade på biofysik, fysikalisk kemi och beräkningsmodeller. 

Ville Kaila. Foto: Markus Marcetic

– I grund och botten är jag biokemist och biofysiker. På mitt labb kombinerar vi beräkningsmodeller, biologi, kemi och fysik för att förstå hur biologiska system infångar och omvandlar till exempel ljus eller kemisk energi. Vi bedriver grundforskning kring katalysprinciperna.

Fokus i Ville Kailas labb ligger på mitokondriella proteiner – bland annat Komplex I i elektrontransportkedjan men också på motsvarande mekanismer i växtcellernas kloroplaster.

– Dessa enzymer har en jättekomplicerad kemi som satts ihop av naturen. Genom att studera dem ökar därför också förståelsen för evolutionen.

Han berättar att man under de senaste åren har börjat förstå processerna bättre och en förhoppning är att kunna använda denna kunskap för att bygga upp syntetiska energiomvandlingssystem som är baserade på de biologiska.

– De olika systemen från naturen bygger på samma grundprinciper och vi vill se om man kan bygga nya system som kan genomföra liknande processer. De biologiska systemen är väldigt effektiva samtidigt som de har utvecklats för att inte ge upphov till några biprodukter som är farliga för cellen. Om vi kan designa dem som vi vill så finns det enormt många tänkbara tillämpningar, som ny energiteknik eller tillverkning av nya material, säger Ville Kaila.

En utökad kunskap om hur mitokondrierna fungerar är även viktigt för forskning kring många sjukdomar, tillägger han.

– Vid mitokondriella sjukdomar och vissa typer av cancer är det vanligt med förändringar i funktionen av exempelvis Komplex I i elektrontransportkedjan. Då är det viktigt att förstå hur dessa system fungerar och kanske hitta lösningar för att exempelvis blockera aktiviteten hos vissa enzymer.

På labbet utvecklas nya metoder för att studera biologisk energiomvandling, genom att kombinera tekniker inom kemi, fysik och biologi samt beräkningsvetenskaper.

– Artificiell intelligens, AI, har revolutionerat strukturbiologin och vi använder oss också av olika beräkningsbiokemiska metoder för att förstå vad som sker på den molekylära nivån i proteinerna.

I grunden är Ville biokemist. Han disputerade inom biokemi vid Helsingfors universitet i Finland. Det följdes upp med ett postdokprojekt på ett biofysiklabb vid det amerikanska biomedicinska forskningsinstitutet National Institutes of Health, NIH.

– Efter det startade jag en egen forskargrupp inom biofysikalisk kemi på Tekniska universitet i München (TU Munich) i Tyskland och år 2019 flyttade jag till Stockholms universitet tillsammans med min forskningsgrupp, efter att jag blev erbjuden en professur här.

– Att forska i olika länder öppnar upp för helt nya tankesätt och det leder till nya idéer. Det är viktigt särskilt inom akademiska världen och jag rekommenderar det varmt.

Vad betyder priset för dig?

– Att få ett sådant här pris är en stor ära, att bli uppmärksammad av sina kollegor känns enormt fint. När man tittar på tidigare pristagare så känns det bra att vara i samma grupp som dem. Det känns också kul att veta att även The Svedberg jobbade med biofysikalisk kemi. På grund av pandemin har det varit krångligt att lära känna folk i Sverige så genom den här konferensen ser jag jättemycket fram emot att träffa flera svenska forskare.

Som mottagare av The Svedberg-priset 2021 kommer Ville Kaila att hålla en presentation om sin forskning vid mötet 2nd National Meeting of the Swedish Chemical Society (SCS2022) i Linköping den 20-22 juni. Läs ett pressmeddelande om hans pris här (engelska): The Svedberg Prize 2021 to Ville R. I. Kaila, Stockholm University – Svenska Kemisamfundet

Text: Erika Lindbom Sierakowiak