skip to Main Content

Intervju: “Som kemilärare ska man inte vara rädd för att jobba med kemikalier”

Marlene Adolfsson Funk fick stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists minne för att kunna delta på en konferens kopplad till utformningen av den digitala plattformen CheSSE, som riktar sig till kemilärare.  

Innan sommaren intervjuades årets två postdoktorsstipendiater som tilldelats pengar genom Stiftelsen Bengt Lundqvists minne: Luca Massaro och Karl Rönnby. Stiftelsen delar årligen ut en rad olika typer av stipendier inom kemiområdet. Bland annat kan de gå till forskningsutbyten som förläggs utomlands, till aktiviteter ”som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet” och till lärare.

Marlene Adolfsson Funk
Marlene Adolfsson Funk.
Foto: privat

En av årets lärarstipendiater är Marlene Adolfsson Funk som är legitimerad gymnasielärare i kemi och matematik på Na-programmet vid Rodengymnasiet i Norrtälje. Hon tilldelades pengar för att kunna delta på en konferens i Finland den 7-9 juni. Mötet var avslutningen på projektet CheSSE – Chemical Safety in Science Education – där syftet var att ta fram en digital plattform för lärare som handhar kemikalier men även för rektorer och huvudmän.

Tillsammans med universitet i Norge, Finland och Slovenien har Kemilärarnas Resurscentrum, KRC, och Stockholms universitet, SU, arbetat med Erasmusprojektet

– Som kemilärare ska man inte vara rädd för att jobba med kemikalier – de finns i vår vardag men ska hanteras rätt, säger Marlene Adolfsson Funk. Som lärare i kemi behöver du ha kunskap och insikt inom flera områden. Det här är en digital plattform där lärare ska kunna hitta den information man söker om exempelvis avfallshantering, lagar och förordningar.

Marlene Adolfsson Funk har suttit med i en referensgrupp under utformningen av verktyget, för att ge en insyn i vad som faktiskt händer i klassrummet, vad man har för behov som kemilärare och så vidare.

Konferensen i Finland var avslutningen på projektet.

– Det var jätteroligt och givande att få stipendiet så att jag kunde träffa dem som arbetar med projektet. Vi hade workshops och slutsatserna som vi kom fram till kommer sedan att användas i den digitala plattformen. Bland annat diskuterade vi riskavvägning, avfallshantering, grön kemi och säkerhetsrutiner kring kemikalier i skolan.

– Genom mötet fick jag också ta del av andra kollegors erfarenheter, en insyn i deras arbetsförhållanden, information om lagar och förordningar med mera.

Hur jobbar du som lärare med att främja elevernas intresse för kemi?

– Kemiämnet är tacksamt för det är laborativt, och jag har aldrig stött på en elev som inte gillar att labba. Jag brukar försöka få en känsla av vad eleverna är intresserade av – exempelvis astronomi, läkemedel och smink – och jag tar dessutom upp aktuella ämnen, som olika händelser i samhället, med fokus på miljöfrågor.

Läs mer om Stiftelsen Bengt Lundqvists minne och dess stipendier här. Stiftelsen Bengt Lundqvists minne – Svenska Kemisamfundet

Text: Erika Lindbom Sierakowiak