skip to Main Content

Intervju: ”Tiden är mogen för satsningar på biobränslen”

Monica Normark är civilingenjör i kemiteknik och har doktorerat på förbehandling av biomassa vid Umeå universitet – och är nu ansvarig för biodrivmedelsteknik vid amerikanska KBR, med säte i Texas. Foto: Ludwig Arnlund

Monica Normark är ansvarig för en nybildad division för biodrivmedelsteknik vid det amerikanska teknikföretaget KBR, Kellogg Brown & Root.

Vad gör du där?

– KBR skalar upp processer som är redo för det, för att på så sätt bidra till att vi får upp produktionsvolymerna av biodrivmedel och biokemikalier, så att vi kan ersätta de fossila motsvarigheterna. Vi säljer teknik­licenser och underlag för att kunna bygga fler fullskaliga anläggningar. Min uppgift är att leda det arbetet. Vi samarbetar exempelvis med brittiska Mura technology för att bygga Europas största anläggning för kemisk återvinning av plast i Tyskland. De har tekniken – vi skalar upp den.

Bolaget ska nu samarbeta med Swedish biofuels kring storskalig produktion av förnybart bränsle för flyget. Planen är att 2025–2026 dra igång produktion i Brista norr om Stockholm. Vad är det ni ska göra?

– Swedish biofuels har utvecklat en metod för att producera biobaserat flygbränsle – kemiskt samma ämne som vanligt flygfotogen – av alkohol med biobaserat ursprung. Metoden bygger på välkända katalytiska processer som kombineras på ett innovativt sätt. Bolaget har visat att processen fungerar i pilotskala. Vi ska skala upp den till kommersiell skala.

– Jag ser fram emot den här alliansen och att kunna öka produktionen av hållbart flygbränsle till de volymer som marknaden och klimatet behöver.

Tidigare var du teknikchef på Örnsköldsvikbolaget Sekab som utvecklar teknik för att göra bränsle av skogsrester. Hur ser du i dag på utvecklingen för bioenergi i Sverige – och i Europa?

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 2 2023. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet.

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift.