skip to Main Content

MOF:ar – ökenvatten, nya kunskaper och vikten av en gemensam nomenklatur

Foto: Greg Montani, Pixabay

I en ny artikel i Forskning & Framsteg skriver Marie Alpman om metallorganiska ramverksföreningar, MOF:ar, och om tänkbara användningsområden för dem. Det rör sig bland annat om att MOF:ar kanske skulle kunna användas för infångning av vatten ur ökenluften, för att binda ämnen som poly- och perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, i vatten eller för att katalysera kemiska reaktioner.

I artikeln intervjuas Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi vid Chalmers samt ordförande för den oorganiska divisionen på IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. I mars utgav han tillsammans med Francoise Amombo Noa, som forskar inom kemi och kemiteknik på Chalmers, läroboken Metal-Organic Frameworks, som handlar om just MOF:ar.

Han påpekar bland annat att MOF:ar inte bara är intressanta för sina tänkbara applikationer, men också för att de har bidragit till helt nya kunskaper om fasta material. Han understryker också att det behövs en ny, gemensam nomenklatur för MOF:ar för att undvika missförstånd och osämja inom fältet.

Läs artikeln i Forskning & Framsteg här: Lovande material fångar vatten ur ökenluft | Forskning & Framsteg (fof.se)

Ta också del av en intervju med Lars Öhrström som publicerades inför symposiet ”The State and Direction of Swedish Inorganic Chemistry” som hölls den 27 oktober.

”MOFs have completely changed the way we look at the solid state” – Svenska Kemisamfundet