skip to Main Content

Jakten på ”det vita guldet” i Kalifornien

Litium upptäcktes av Arfwedson då han analyserade mineralet petalit från Utö gruva år 1817.

Behovet av litium ökar i takt med att elbilstillverkningen ökar. Priset har ökat med över 400 procent medan priset på guld bara har stigit med några få procent under samma tid.

Idag sker 90 procent av världens litium-produktion i Australien, Chile och Kina. Men USA och EU vill minska beroendet av Kina och därför letar man efter andra fyndigheter. Nu finns det planer på utvinning av Litium i Salton Sea i Kalifornien där planen är att filtrera ut litium och andra sällsynta jordartsmetaller från het lera som passerar genom geotermiska kraftverk. Ett liknande sådant projekt finns i Rhen-dalen i Tyskland.

Litium i sin rena form är skimrande blankt men eftersom den bara har en valenselektron och därför väldigt reaktiv så finns den inte i naturen i sin rena form. Istället finns litium bundet i tex litiumkarbonat, som är en avgörande råvara för tillverkning av bilbatterier. Litium (Li) upptäcktes år 1817 av svensken Johan August Arfwedson då han analyserade mineralet petalit (LiAlSi4O10) från Utö gruva.