skip to Main Content

HPLC

  1. Event
  2. HPLC

Vy-navigering

Event vynavigering

Idag

Vätskekromatografi i praktiken I (grundkurs)

stockholm , Sverige

Vätskekromatografi i praktiken, grundkurs, 1 dag. Kursen syftar till att ge dig en god insikt i olika kromatografiska förlopp med betoning på RP-kromatografi, samt hur ditt HPLC-system kan optimeras med avseende på kopplingar och slangar. Vi diskuterar felsökning, skötsel av kolonner och instrument på kursdag 1. På kursdag 2 vill vi utifrån ett praktiskt perspektiv…

Vätskekromatografi i praktiken II (fördjupning)

stockholm , Sverige

Vätskekromatografi i praktiken, fördjupning, 1 dag. Fördjupningskursen Vätskekromatografi i praktiken II ges 24 November i Stockholm samt 2 December i Göteborg. Där vill vi utifrån ett praktiskt perspektiv ge grunderna i metodutveckling och de principer som styr val av kolonner och betingelser. Fokus ligger på RP kromatografi och dess olika typer av HPLC kolonner men…

Vätskekromatografi i praktiken I (grundkurs)

Göteborg , Sverige

Vätskekromatografi i praktiken, grundkurs, 1 dag. Kursen syftar till att ge dig en god insikt i olika kromatografiska förlopp med betoning på RP-kromatografi, samt hur ditt HPLC-system kan optimeras med avseende på kopplingar och slangar. Vi diskuterar felsökning, skötsel av kolonner och instrument på kursdag 1. Fördjupningskurser (Vätskekromatografi i praktiken II) ges 24 November i…

Vätskekromatografi i praktiken II (fördjupning)

Göteborg , Sverige

Vätskekromatografi i praktiken, fördjupning, 1 dag. Fördjupningskursen Vätskekromatografi i praktiken II ges 24 November i Stockholm samt 2 December i Göteborg. Där vill vi utifrån ett praktiskt perspektiv ge grunderna i metodutveckling och de principer som styr val av kolonner och betingelser. Fokus ligger på RP kromatografi och dess olika typer av HPLC kolonner men…