skip to Main Content

KALLELSE årsmöte i Kemisamfundet

Dag: Fredagen den 26/4 kl 17:00

Plats: Waxholmshotell, Hamngatan 2, Vaxholm

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet
2. Styrelseberättelse med årsbokslut
3. Revisionsberättelse
4. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen
5. Styrelsens förslag till disposition
6. Val till vissa fullmäktige, styrelse- och övriga förtroendeposter

Valnämndens förslag:

Fullmäktige/Styrelseposter

Vice ordförande (2 år) Per Arvidsson (nyval)

Sekreterare (2 år) Agneta Sjögren (omval)

Ledamöter (1 år) Joakim Andreasson (nyval), Mikael Elofsson och Ulla Nyman, (omval av övriga)

Suppleant (1 år) Anders Friedman (nyval) och Daniel Strand (omval)

Redaktionsrådet för Kemisk Tidskrift (2 år)
Daniel Brandell, Anna Kärrman, Olle Matsson, Henrik Pedersén (nyval), Petter Persson, Henrik Sundén (omval av övriga)

Agneta Sjögren är kanslirepresentant och sammankallande

Kemiolympiadsnämnden (1 år)
Mattias Elgland, Ulf Jäglid (sammankallande), Mikael Landgren, Per Lindgren, Martina Olsson, Rickard Lindroth, Johanna Rogvall, Tobias Sparrman samt Cecilia Stenberg (omval av samtliga) 

Medaljnämnd (1 år)
Fredrik Almqvist, Kersti Hermansson, Krister Holmberg, Per Lincoln (ordf), Karin Markides, Elisabeth Sauer-Eriksson, Charlotta Turner (omval av samtliga)

Agneta Sjögren är kanslirepresentant och sammankallande.

Nomenklaturutskott (1 år)
Michael Holmboe, Bertil Magnusson (nyval), Ebbe Nordlander, Jenny Olander, Martin Ragnar (sammank), Kurt Samuelsson, Agneta Sjögren (sekr), (omval av övriga)

Berzeliuskommitté
Bengt Persson (sammank) (nyval))

Tidskriftsnämnd
Förslag upplöses.

Representant i SNSS, Samförvaltningen Nationalkommittén, Stiftelsen Kemi och Kemiteknik samt SKR
Förslag: Mats Hansson (nyval)

Kemihistorisk nämnd (1 år)
Björn Lindeke, Anders Lennartsson (nyval), Anders Lundgren (sammank), Olle Matsson, Rolf Sjöblom, Agneta Sjögren (sekr), Johan Wennerberg (nyval) och Hanna Vikström (omval av övriga)

Utbildningsnämnd (1år)
Karolina Broman, Vivi-Ann Långvik, Anders Nimmermark (nyval) och Agneta Norén (omval av övriga)

Aktieägarens representant vid Årsstämman i Svenska Kemistsamfundet
Service AB (1 år)
Lars Öhrström (omval)

7. Revisorer (1 år)
Aukt/godkänd revisor Markus Jonasén, Grant Thornton (omval)
Hans-Erik Högberg (omval)
8. Valnämnd (1 år)
Gunnar Johansson, Agneta Sjögren (sekr), Emma Sparr, Andrew Ohlin (nyval) och Lars Öhrström (omval av övriga)
9. Information från styrelsen
10. Övriga frågor