skip to Main Content

NYTT DATUM 12 juni årsmöte i Kemometrisektionen

Tid:  Fredag 12 juni kl. 14.00
Plats: via Zoom (digital videokonferens)

Join Zoom Meeting

https://umu.zoom.us/j/66011684330?pwd=dVFnT0NEU2h4alphellyVGdrWnk5UT09

Meeting ID: 660 1168 4330

Password: 921888

One tap mobile

+46844682488,,66011684330# Sweden

+46850500828,,66011684330# Sweden

Dial by your location

+46 8 4468 2488 Sweden

Meeting ID: 660 1168 4330

Join by Skype for Business

https://umu.zoom.us/skype/66011684330

Kemometrisektionen
Kallelse till Årsmöte 12 juni 2020

Tid:  Fredag 12 juni kl. 14.00
Plats: via Zoom (digital videokonferens)

Årsmötesförhandlingar

 1. Mötets öppnande och dess behöriga utlysande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson
 3. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar
 4. Revisionsberättelsen
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
 6. Val av styrelseledamöter
 7. Avgift för verksamhetsåret 2021
 8. Val av valnämnd
 9. Val av representant och suppleant till Kemisamfundets fullmäktige
 10. Teckningsrätt för postgiro och bank
 11. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen