skip to Main Content

KALLELSE Årsmöte i Kemometrisektionen

Dag: Torsdagen den 20 maj, kl 14.15 – ca 16.00

Plats: Mötesinformation – Zoom Meeting
https://umu.zoom.us/j/68008371953?pwd=bXhRRk1aU1BQSWh1dmZCYWZmUS8wdz09
Meeting ID: 680 0837 1953
Passcode: 051213

Innan årsmötet har vi den stora förmånen att få höra en presentation av prof. Mathias Uhlén, KTH, som kommer prata om ”Data driven life science” och bland annat inspirera om vikten av data och bland annat hur data och avancerad data analys kommer styra framtidens läkemedelsutveckling. Mathias är en av Sveriges mest framgångsrika forskare som lett ett av Sveriges i särklass största forskningsprojekt, Human Protein Atlas. Dessutom en modern biotech entreprenör som startat 20+ bolag och var med och grundade dagens Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

Tider:
14:15 Introduktion – Prof. Johan Trygg – Kemometrisektionen

14:30 Presentation (in English): “Data Driven Life Science” – Prof. Mathias Uhlén
Science for Life Laboratory and Albanova University Center, KTH

15:30 Årsmöte (på svenska): Se agenda nedan.

Uppdaterad information finner ni på https://kemisamfundet.se/sektioner/kemometri/

Årsmötesförhandlingar, agenda

1. Mötets öppnande och dess behöriga utlysande
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson
3. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar
4. Revisionsberättelsen
5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
6. Val av styrelseledamöter
7. Avgift för verksamhetsåret 2021
8. Val av valnämnd
9. Val av representant och suppleant till Kemisamfundets fullmäktige
10.Teckningsrätt för postgiro och bank
11. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen