skip to Main Content

Obs! Nytt datum för Årsmöte i Kemometrisektionen

Tid: Måndagen den 4 september 2017, kl 13.00
Plats: KBC, Umeå universitet eller via *Skype

Årsmötesförhandlingar
1.   Mötets öppnande och dess behöriga utlysande
2.   Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson
3.   Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar
4.   Revisionsberättelsen
5.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
6.   Val av styrelseledamöter
7.   Avgift för verksamhetsåret 2018
8.   Val av valnämnd
9.   Val av representant och suppleant till Kemisamfundets fullmäktige
10. Teckningsrätt för postgiro och bank
11. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen

* Join Skype Meeting
This is an online meeting for Skype for Business, the professional meetings and
communications app formerly known as Lync.

Join by phone
+46907867790 (Sweden) Swedish (Sweden)

Find a local number
Conference ID: 695683

Forgot your dial-in PIN? |Help
Click on help above for info about joining and creating meetings