skip to Main Content

Kallelse till Årsmöte i Sektionen för oorganisk kemi 25/10

Tisdagen den 25 oktober kl. 12:30 – 13:00  håller Sektionen för oorganisk kemi sitt årsmöte via Zoom, se länk. Direkt efter, i anslutning till årsmötet har Sektionen sitt årliga Zoomposium “Inorganic Innovations”. För programmet och anmälan till zoomposiumet , se oorgan.se.

Agenda till årsmötet:

  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behöriga utlysande
  3. Val av ordförande
  4. Val av sekreterare
  5. Styrelseberättelsen – Föredragande Henrik Pedersen
  6. Bokslut – Föredragande Henrik Pedersen
  7. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen – föredragande Henrik Pedersen
  8. Val av ny styrelse – Föredragande Valberedningen
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande