skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i Svenska Kemisamfundet

Tid: Tisdagen den 4/4 kl 17:00

Plats: Sal KE Kemihuset på Chalmers
(Kemigården 4)

Kl 18:00- Nobelpriset – avspeglar det nya idéer eller handlar det bara om tur?
Föredrag med Bengt Nordén, Chalmers
Bengt har länge varit inblandad i utseendet av Nobelpriset i kemi och i 4 år var han ordförande för Nobelkommittén. Även om detaljerna kring proceduren när det gäller ett visst pris är hemliga (i 50 år!) berättar Bengt gärna om vilka principer man arbetar efter och vad som egentligen krävs för ett nobelpris. Kvällens föredrag handlar om hur maskineriet bakom kulisserna fungerar, vilka de egentliga kriterierna är och hur man kan vara säker på att man fått tag i rätt person(er).

Årsmötesförhandlingar

  1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet
  2. Styrelseberättelse med årsbokslut
  3. Revisionsberättelse
  4. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen
  5. Styrelsens förslag till förlustdisposition
  6. Val till vissa fullmäktige, styrelse- och övriga förtroendeposter
  7. Revisorer (1 år)
  8. Valnämnd (1 år)
  9. Information från styrelsen
  10. Övriga frågor

Välkomna
Styrelsen