skip to Main Content

Kallelse Årsmöte Sektionen för oorganisk kemi

Dagordning– Årsmöte Sektionen för oorganisk kemi

Tid:     Onsdag 25 oktober 2023 kl. 12.30 – 13.00.

Efter årsmötet så har vi vårt zoomposium Metals in society – from mine to reuse.

Plats:  Zoom

§1.                      Mötets öppnande

§2.                      Val av mötesordförande

§3.                      Val av mötessekreterare

§4.                      Val av justeringsperson

§5.                      Godkännande av dagordningen

§6.                      Årsmötets behöriga utlysande

§7.                      Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§8.                      Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§9.                      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§10.                    Motioner och styrelseförslag

§11.                    Val av föreningsordförande

§12.                    Val av ledamöter

§13.                    Val av valberedning

§14.                    Övriga Frågor

§15.                    Mötets avslutande

 

Välkomna!

Styrelsen