skip to Main Content

Obs! Nytt datum för Årsmöte och studiebesök Svenska Kemiingenjörers Riksförening

Onsdagen den 31 maj 2017 på KTH, Stockholm
Årsmöte och studiebesök med början kl. 15.00
15.00-17.00 Studiebesök på Greenhouse Lab
KTH, Teknikringen 38 A
18.00-19.00 Årsmöte, SKR
Teknikringen 42, plan 6, seminarierummet
19.00 Middag – föranmälan
Anmälan till Henrik Kusar: hkusar@kth.se
Välkommen!