skip to Main Content

Inbjudan till att söka projektbidrag inom Röntgen-Ångström-klustret

Nu kan den som använder sig av neutron- och synkrotronstrålning eller frielektronlaser i sin forskning inom materialvetenskap och strukturbiologi söka projektbidrag från det tysk-svenska forskningssamarbetet Röntgen-Ångström Cluster, RÅC.

Projektbidraget omfattar 500 000 – 2 miljoner kronor och sträcker sig över fyra år med start i januari nästa år.

Deadline för ansökan är den 16 augusti 2023.