skip to Main Content

Kemi i 3D med virtual reality

Universitetslärarna Michael Holmboe och Erik Chorell testar visualisering av proteinstrukturer.
Foto: Mattias Pettersson

Att kunna visualisera kemiska strukturer är viktigt för att förklara ämnens egenskaper. I Umeå samarbetar lärare och kemididaktiker för att träna studenterna i visualisering.

Plastmodeller används flitigt i kemiutbildningen på alla stadier och är viktiga för att elever och studenter ska utveckla sitt spatiala – rumsliga – tänkande.

Det handlar både om att kunna göra tredimensionella visualiseringar av exempelvis molekyler och att kunna växla mellan två- och tredimensionella bilder. Men när molekyler blir större och mer komplexa blir det allt svårare med analoga plastmodeller. Därför har forskare och lärare vid Umeå universitet under några år arbetat med digitala visualiseringar med hjälp av virtual och augmented reality, VR och AR.

Under det senaste läsåret har universitetslärarna i samarbete med kemididaktiker jobbat med ett projekt där avancerade kemistrukturer visualiserats med hjälp av VR-glasögon och en speciell programvara, Nanome.

Med VR-glasögon har studenterna kunnat se, vrida och vända på modeller av molekyler för att förstå hur de hänger ihop. De kan studera hur olika kemiska reaktioner går till i tre dimensioner. De kan pröva sig fram och se vad som händer med en molekyl om de lägger till en atom, om en atom byts ut, bindningar bryts eller skapas. Eller vad som sker beroende på från vilket håll en reaktion startar. Lärarna kan använda molekyler som finns i programmet eller lägga till strukturer själva.

Arbetet har fortsatt under coronapandemin, anpassat till att lärare och studenter ska kunna hålla avstånd till varandra. Genom att använda Zoom för att strömma de tredimensionella visualiseringarna som lärarna vill demonstrera, har studenterna själva kunnat se dessa molekyler i 3D.

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 3 2021. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet. Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Karolina Broman, docent i kemididaktik vid Umeå universitet och ledamot i Svenska Kemisamfundets utbildningsnämnd.