skip to Main Content

Kemiolympiaden

Den Internationella kemiolympiaden är en världsomfattande  kunskapstävling i kemi för gymnasieelever. Den har arrangerats årligen sedan 1969. Sverige har deltagit sedan 1974 och var då första västland. När Sverige år 1982 arrangerade tävlingen deltog 17 nationer; nu deltar i regel cirka 70 nationer i tävlingen.
De svenska uttagningarna genomförs med stöd av  Skolverket, Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne, Carl Tryggers Stiftelse, samt Magn. Bergvalls Stiftelse.

Tävlingen är öppen för alla svenska gymnasieskolor och varje skola får delta med fritt antal elever som ej fyllt 20 år.

Provomgång I är en försöksomgång för att väcka intresse hos eleverna. Elever får alltid delta i omgång II, oavsett resultat i första omgången eller om de över huvud taget deltagit. Omgång II är den som utgör underlag för uttagningarna till finalomgången.

De elever som representerar Sverige i någon annan av de internationella kunskapsolympiaderna får inte delta i den Internationella Kemiolypiaden.

KEMIOLYMPIADEN 2021
Även årets Kemiolymiad kommer att arrangeras digitalt och Sveriges lag utgörs av:

Elsa Bitzén, Malmö
Erik Bryland, Lund
Leopold Kall, Jönköping
Yangyi Qi, Linköping

Intresseanmälan (endast för lärare)
Provet kommer att skickas ut med e-post till den registrerade läraren och skolor i god tid innan provet.
OBS! Är du elev och vill delta i uttagningen till Kemiolympiaden, be din lärare anmäla skolan.

 

 

Carl Tryggers Stiftelse
Stiftelsen Bengt Lundqvists MinneMagn. Bergvalls stiftelse