skip to Main Content

Kemisamfundet firade 140 år i Göteborg

Torsdagen den 23:e november firade Kemisamfundet sitt 140-årsjubileum i samband med Fortbildningsdagarna 2023, som ägde rum på Chalmers i Göteborg.

Uppslutningen var stor och under firandet delades det även ut en medalj. Det var Christian Ekberg, kärnkemist och professor vid Chalmers Tekniska Högskola, som tilldelades Arrhenius-plaketten. Priset delades ut av professor emeritus Krister Holmberg och efteråt höll Christian Ekberg en inspirerande presentation. Den följdes sedan av ett mingel med snacks och bubbel.

Helena Grennberg, styrelseordförande Svenska Kemisamfundet, med Christian Ekberg, som precis mottagit Arrhenius-plaketten, och Krister Holmberg, professor emeritus på Chalmers.
Foto: Erika Lindbom Sierakowiak

 

Kemisamfundets 140-årsdag firades med mingel på Chalmers i Göteborg.
Foto: Erika Lindbom Sierakowiak

 

Svein Tveit (Skolelaboratoriet i kjemi, Kjemisk institutt, UiO) och Cecilia Stenberg, Kemilärarnas resurscentrum, var på plats och firade Kemisamfundet.
Foto: Erika Lindbom Sierakowiak

 

Ulrika Högstedt Claesson, Eksjö gymnasium, Elin Wassby Hjortstam, Eksjö gymnasium och Anna-Lena Göransson från Skolverket.
Foto: Agnes Rinaldo-Matthis
Ingela Bursjöö från Göteborgs stad, Elyseum och Göteborgs universitet, Mikaela Johansson, Akademedia, Fredrik Lannestam Holmelin, Göteborgs universitet, och Jürgen Gräfenstein, Göteborgs universitet. Foto: Agnes Rinaldo-Matthis