skip to Main Content

Kemisk Tidskrift, nu går vi vidare

 

Svenska Kemisamfundet medlemstidningen ”Kemisk Tidskrift” har under många år givits ut som en del av trippeln Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift hos det danska förlaget Nordiske Medier. Förutsättningarna för traditionella medier – dagspress, månadsmagasin osv – är dock inte desamma idag som för bara några år sedan. Den livsviktiga lönsamheten är svår att behålla. Det var därför inte helt oväntat att förlaget i somras, meddelade att 2018 blir sista året för Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift enligt det (för oss) förmånliga avtalet.

För en ideell organisation som Kemisamfundet är det livsviktigt att utvecklas och att ibland skifta inriktning. För tre år sedan blev Svenska Kemistsamfundet Svenska Kemisamfundet. Med ny vision och under rubriken ”Tillsammans är vi kemins röst” fortsätter vi utvecklas och vara relevanta.

När ”fortsätta som förut” inte är ett alternativ måste man utveckla något nytt. Den arbetsgrupp som under sommaren och förhösten utvärderat olika alternativ för Kemisk Tidskrift som professionellt framställd tidning har även inom sig diskuterat koppling till nyhetsbrev och fortsatt utveckling av hemsidan. I oktober beslutade styrelsen att inleda samarbete med Vetenskapsmedia för utgivning av Kemisk Tidskrift från och med 2019. Det blir spännande!

Tack till chefredaktör Boel Jönsson för ett decennium av engagerat arbete med vår tidning. Utgivningsbevisen för de två andra delarna av tidningen som vi känner den idag – Kemivärden Biotech – ägs av Nordiske medier, som kommer att lägga samman dem med en annan av sina life science-tidskrifter. Vi går vidare och utvecklar Kemisk Tidskrift i en ny riktning.

Mer om Kemisk Tidskrift