skip to Main Content

Kemiska sällskapets Lilla Pris till Márta Sundström och Elsa Holmström

Kemiska sällskapets Lilla Pris till Márta Sundström och Elsa Holmström

Kemiska Sällskapets Lilla Pris till bästa gymnasiearbete i kemi 2019 tilldelas
Márta Sundström och Elsa Holmström på Katedralskolan i Uppsala för deras intressanta arbete ”Does the H2 splitting enzyme outperform platinum in fuel cells?”

Diplom och prissumma utdelas i samband med skolavslutningen den 5/6.