skip to Main Content

Kemiska sällskapets Lilla Pris till Márta Sundström och Elsa Holmström

Kemiska Sällskapets Lilla Pris till bästa gymnasiearbete i kemi 2019 tilldelas
Márta Sundström och Elsa Holmström på Katedralskolan i Uppsala för deras intressanta arbete ”Does the H2 splitting enzyme outperform platinum in fuel cells?”

Diplom och prissumma utdelas i samband med skolavslutningen den 5/6.