skip to Main Content

Kemiska Sällskapets Stora Pris till Sofia Lindblad

Kemiska Sällskapet i Uppsalas Stora Pris för bästa examensarbete inom kemi tilldelades Sofia Lindblad vid Nobelföreläsningarna den 13 december i Uppsala Universitets aula. Sofias uppsats ”Asymmetric [N-X-N]+ Halogen Bonds in Solution” har också precis publicerats i J Am Chem Soc. Handledare var Mate Erdelyi, Inst f kemi –BMC Uppsala Universitet. Sofia fick mottaga diplom och pengasumma från de tre kemipristagarna (prof Smith, prof Winter, prof Arnold) och fysikpristagaren prof Strickland.


Foto: Agneta Sjögren
Pristagaren Sofia Lindblad och handledare Mate Erdelyi.