skip to Main Content

Kemiska Sällskapets stora pris

Sina Wrede, Uppsala universitet har mottagit Kemiska sällskapets stora pris för sitt examensarbete Investigating p-type solid-state dye sensitised solar cells: effect of photosensitiser structure and electron transport materials (45 hp). Handledare var Haining Tian. Överlämnadet skedde vid Nobelföredragen i universitetsaulan på självaste Luciadagen.