skip to Main Content

Kemister upptäcker färre nya reaktionstyper

Antalet nya kemiska reaktioner blir allt färre men de som upptäcks är däremot alltmer komplexa. Det visar en ny analys.  

Där analyserades och jämfördes kemiska reaktioner som laddats upp i olika databaser eller som nämns i patent. Resultaten visar att även om allt fler kemiska reaktioner publiceras så tillhör dessa allt färre nya reaktionstyper. I stället baseras de ofta på redan kända, etablerade metoder.

Läs mer i artikeln ”Are organic chemists discovering fewer reactions than they were decades ago?” i Chemistry World, där det bland annat framkommer att fokus numera snarare ligger på att förbättra och förenkla de reaktioner som redan används idag samt på att göra arbetet mer miljövänligt.