skip to Main Content

Kommande årsmöten

I anslutning till SCS2018 i Lund håller flera sektioner årsmöten. Årsmötena kommer att hållas i salar i Matematikhusets annex, Sölvegatan 20, Lund
Analytiska sektionen: 17 juni kl. 16:00 (Gasquesalen, Kårhuset)
Sektionen för oorganisk kemi: 19 juni kl. 15:00 (MA2)
Svenska masspektrometri sällskapet (SMSS):19 juni kl. 15:00 (MA4)
Sektionen för vibrationsspektroskopi: 19 juni kl. 15:00 (MA5)
Sektionen för organisk kemi: 20 juni kl. 10:30 (Gasquesalen, Kårhuset)