skip to Main Content

”Kristallografi är ett bra sätt att starta upp forskningen”

”Kristallografi är både en vetenskap och en metod”, säger Sven Lidin. Han är president för IUCr som har förlagsverksamhet med flera tidskrifter inom kristallografi. Genom ett outreachprojekt pågår nu arbetet med att bygga upp en synkrotronljusanläggning i Afrika.

Sven Lidin.
Foto: Bengt Oberger, Wikimedia Commons

Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet, är president för den vetenskapliga unionen International Union of Crystallography, IUCr. Han berättar att den största delen av organisationens arbete kretsar kring förlagsverksamhet. Från början hade man endast en vetenskaplig tidskrift som gavs ut av unionen – Acta Crystallographica – men nu ger de ut tio publikationer med olika fokus inom kristallografi.

– IUCr grundades år 1947. Då var det främsta syftet att verka för en god standard inom vetenskapen genom att se till att det skulle finnas en bra tidskrift inom just kristallografi, berättar Sven Lidin.

Han tillägger att arbetet med att se till att vetenskapen håller en hög kvalitet är minst lika viktigt idag.

– Jag skulle säga att det blir allt viktigare. Allt fler vetenskapliga studier har data som inte går att replikera. Det beror nog dels på att man gör svårare försök men det är nog minst lika vanligt att arbetet inte är ordentligt granskat.

IUCr har gått i bräschen för publicering av rådata, berättar Sven Lidin. Syftet är att man ska kunna följa arbetet bakåt. Det ger bland annat forskare möjlighet att se hur andra har löst specifika problem. Ibland används dessa data även i utbildningssyfte.

– Kristallografi är både en vetenskap och en metod så vid utbildning är det värdefullt att ha tillgång till väl granskad data.

Ekonomiskt sett är det arbetet med de tio digitala tidskrifterna som dominerar på IUCr men unionen har även annan verksamhet. Bland annat har de fått medla i konflikter där mjukvaruleverantörer inte vill leverera till vissa länder av politiska skäl.

– Vi ser att det är ett problem när forskare får lida för att man ogillar deras regim.

IUCr har även ett outreach-program, där Afrika nu är ett viktigt fokus.

– Vi har en heltidsanställd som jobbar med att introducera kristallografi i Afrika, genom projektet Lightsources for Africa, the Americas, Asia and Middle East Project, LAAAMP.

LAAAMP har inspirerats av SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East), som är en synkrotronljusanläggning i Jordanien som drivs av Israel tillsammans med olika arabländer i Mellanöstern sedan år 2014. Målet är nu att bygga en anläggning även i Afrika. Sydafrika är det mest framstående afrikanska landet när det gäller kristallografi men anläggningen kommer inte att förläggas där.

– När man bygger upp en synkrotronljusanläggning är det mycket viktigt att ha tillgång till el och kylvatten. Vi vill bygga den på en plats där detta inte finns på plats idag. Istället för att se det som ett problem ser vi det istället som en möjlighet för att bygga upp sådan infrastruktur.

I dagsläget är det fortfarande inte bestämt i vilket land som anläggningen ska byggas upp men just nu lutar det åt Rwanda. Förhoppningen är att sätta fart på forskningen i området.

– Kristallografi är ett bra sätt att starta upp forskningen. Materialen som man ska arbeta med finns ofta redan på plats och det går snabbt att komma fram till något som är publicerbart. Dessutom finns kvalitetskontrollen inbyggd i systemet, säger Sven Lidin.

– Även om publikationerna utgör den största delen av vårt arbete på IUCr så är nog outreachprogrammen det viktigaste vi gör.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak