skip to Main Content

Krönika: Ska EU öppna för nya GMO-regler?

Byline Stefan Jansson till Kemisk Tidskrift.

EU har hittills inte tillåtit odling av genmodifierade växter inom unionen. Nu har en EU-rapport slagit fast att lagstiftningen kan behöva anpassas till vetenskapliga och tekniska framsteg. Stefan Jansson funderar över den ändrade synen.

Droppen urholkar stenen och när det gäller EU:s regelverk kring gen-editerade växter är det nog det som hänt nu. I Kemisk Tidskrift 2/2019 berättade jag om utslaget i EU-domstolen i ett mycket uppmärksammat mål. Det gällde en tvist mellan franska staten och en fransk bondeorganisation rörande en viss rapssort.

Bondeorganisationen menade att den var att klassa som en genmodifierad organism (GMO), och därför inte skulle få odlas inom EU. Utslaget gick i organisationens favör. Domstolen tolkade EU:s GMO-lagstiftning som att om en växtförädlare använt en teknik som 2001 inte hade en ”history of safe use” för att skapa en växtsort, skulle växten regleras som en GMO, även om inget nytt dna förts in och exakt samma växt eller mutation skulle kunna uppstå spontant.

Gen-editering med till exempel Nobelprisbelönade CRISPR-tekniken landade mitt i GMO-debatten i EU, som är så infekterad och politiserad att vetenskapens röst har ignorerats i decennier. EU-domstolens tolkning upprörde en hel forskarvärld, men hyllades av dem som tagit det som sin uppgift att kämpa emot att GMO används i jord- och skogsbruk. De är många i Bryssel där dessa beslut tas.

Problemen med domen var uppenbara och ledde till att ministerrådet beställde en studie från EU-kommissionen om konsekvenserna, som enligt ministerrådet skapade problem för bland annat myndigheter, industri, växtförädling och forskning.

Utredningen, som presenterades i våras, emotsågs med stor spänning.

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 3 2021. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet. Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet.