skip to Main Content

Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréuspris till Sascha Ott vid institutionen för kemi, Uppsala universitet

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag vid en ceremoni i Museum Gustavianum ut Thuréuspriset med en prissumma på 100.000 kr. Priset går till professor Sascha Ott vid institutionen för kemi, Uppsala universitet. Motiveringen är följande:
Professor Sascha Ott, professor i molekylär syntetisk kemi får priset
för sina framstående studier av dels biomimetiska modeller av hydrogenasenzyms aktiva säten, dels fosfaalkeners syntes och egenskaper

Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande mycket aktiv och engagerad akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. 

Uppsala 2017-08-29
Hans Ellegren
Vetenskaps-Societetens sekreterare​