skip to Main Content

Kursen Experimentell kemi för lärare var lärorik

För sjunde gången arrangerades kursen Experimentell kemi, denna gång i Umeå. Kemilärare som arbetar i högstadiet och gymnasiet utvecklade tillsammans olika laborationer under fyra dagars internat. Vi laborerade under dagarna i Maja Beskowgymnasiet med guidning av Hanna Uvell och Karolina Broman och vi bodde på Hotellet Gamla Fängelset. För program och mer information, se här.