skip to Main Content

KVA släpper sammanfattning om vacciner

Foto: ronstik, Pixabay

Covid-19-pandemin har lett till att vacciner diskuteras som aldrig förr. Därför har Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur tagit fram en informationsfolder om vacciner.

I skriften, Vetenskapsakademien sammanfattar: Om vaccin, kan man bland annat läsa om hur de första vaccinerna kom till och om hur nya vacciner tas fram idag, hur de fungerar och varför det är säkrare att vaccinera sig än att utsätta sig för sjukdom.

Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet vid Göteborgs universitet och ledamot av Vetenskapsakademien har varit sakkunnig i projektet. Tillsammans med en expertgrupp i Vetenskapsakademien har hon dessutom författat Vetenskapen säger om vaccin som går mer på djupet om vacciner.

– Vi vill försöka förklara hur viktiga vacciner har varit för hälsoläget både i Sverige och globalt och vilken enorm nytta de gör. Det finns många människor som är tveksamma och oroliga och då är det viktigt att på ett sakligt sätt förklara fördelarna med vaccin, säger hon på KVA:s hemsida.