skip to Main Content

Labb öppnar upp för ukrainska forskare

Ievgen Pylypchuk forskar inom materialkemi och nanomaterial vid Institutionen för material- och miljökemi. Foto: Federica Ferruti

I listan ”Labs supporting Ukrainian Scientists” erbjuder sig labb från olika delar i världen att ta emot forskare från Ukraina. Hittills har flera hundra labb skrivit upp sig, varav ett drygt trettiotal ligger i Sverige.

Vid Stockholms universitet rör det sig om ett tiotal kemilabb, enligt ett pressmeddelande från lärosätet. Vissa erbjuder en plats i sin forskargrupp medan andra erbjuder lokaler att arbeta i samt stöd för att söka externa forskningsbidrag.

Ett av de labb som står med på listan är Mika Sipponens forskargrupp vid Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet. Där ligger fokus på användningen av lignin för hållbarhetsändamål.

En av forskarna i gruppen är Ievgen Pylypchuk, som själv kommer från Ukraina och som har bedrivit forskning i Sverige sedan år 2017.

– Våra tyska kollegor i den akademiska föreningen The German-Ukrainian Academic Society delade länken till listan och jag spred den också. Det verkar som om inlägget har haft effekt, flera professorer här vid Stockholms universitet har anmält sina labb, säger han i ett pressmeddelande.

Erik Lindahl, professor i biofysik vid Institutionen för biokemi och biofysik, kommenterar listan:

– Vi är glada att vi har lyckats sprida initiativet till andra svenska lärosäten också, men är väl medvetna om att erbjudanden i sig inte räcker – den stora utmaningen är om vi faktiskt lyckas hjälpa ukrainska forskare och studenter. För närvarande är det enbart en fråga om individuella labb som gör sitt bästa för att hitta lösningar i varje individuellt fall.