skip to Main Content

Lagom duger inte längre

Pernilla Wittung Stafshede Foto. Emelie Asplund

Lagom duger inte längre

Sverige har fortfarande få kvinnor på höga positioner inom akademi och näringsliv. För att inte tappa mark måste vi sluta acceptera lagom, skriver Pernilla Wittung Stafshede, som är professor vid Chalmers.

På World Economic Forums topplista 2021 rankas Sverige som nummer 5 av 156 länder vad gäller jämställdhet. Och ja, vi har lagstiftning vad gäller till exempel barnomsorg, skola och föräldrale­dighet. Kvinnorörelsen i Sverige fick igenom en mängd viktigare former på 1900­ talet. Men synar man det svenska samhället i dag har vi inte kommit hela vägen. Normer och fördomar är samma här som i övriga världen och kvinnor har inte samma möj­ligheter som män att göra karriär. Trots att Sverige har utbildat lika många kvinnor som män till ke­mister och kemiingenjörer under minst 30 år, dominerar männen fortfarande på ledande positioner inom näringslivet och akademin. Endast 14 procent är kvinnor bland chefer inom kemisk basindustri, enligt en rapport från Ledarna och IKEM 2018. Ungefär samma andel gäller för professorer i kemi på svenska universitet. På Chalmers var exempelvis bara 15 procent av kemiprofessorerna kvinnor 2020. Sverige var tidigt ute med mycket, har ett gott rykte, men verkar ha fastnat på en ”lagom” nivå. Men internationellt händer saker i den akademiska världen. En strid ström av högtuppsatta män vid universitet i USA får nu sparken på grund av sexuella trakasserier. NIH, den största forskningsfinansiären i USA, slutar ge anslag till forskare som dömts för trakasserier och kräver att få sådan information av universiteten. En annan amerikansk finansiär, NSF, har gett stöd till jämställdhetsprojekt under flera årtionden. Europeiska forskningsrådet räknar bort 18 månader per barn från kvin­nors karriärålder. Flera europeiska länder ger rejäla påslag till postdoktorstipendierom mottagaren har familj. Och från i år gäller nya regler för att få söka anslag inom EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Forskarens universitet måste ha en tydlig jämställdhetsplan, tilldela resurser för implementering, samla könsuppdeladstatistik för olika positioner, samt utbildahela organisationen. Gedigna krav om de tas på allvar. SVERIGE MÅSTE HÄNGA MED. Fler riktlinjerlikt de som nämns ovan kan införas – och kanske kan finansiärer utlysa stöd för jäm­ställdhetsprojekt? Men allra viktigast är att förbättra den akademiska kulturen.

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 2 2022. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet. Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Siv Engelmark