skip to Main Content

Lars Öhrström om rollen på IUPAC

Lars Öhrström
Lars Öhrström. Foto: Johan Bodell

Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi vid Chalmers, är ordförande för den oorganiska divisionen på IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Där har han ansvarat och medverkat i ett flertal olika projekt. Ett lite annorlunda exempel är organisationens årligen återkommenade frukostmöten för kvinnor, IUPAC Global Women’s Breakfast, där han varit inblandad i tre svenska frukostar, men också initierat frukostar i Botswana, Sydafrika och Zimbabwe, samt nu senast också i Algeriet och Benin,.

Startskottet var ett samtal från IUPAC kollegan Mary Garson, professor i organisk kemi vid australiska University of Queensland, som är global samordnare av frukostseminarierna.

– Hon undrade för några år sedan om vi inte äter frukost här i Skandinavien, eftersom vi aldrig hade sådana seminarier här. Då fixade vi en frukost i Göteborg tillsammans med kemiinstitutionen på Chalmers. Temat var ”fakulteten möter studenterna” och det var uppskattat, berättar Lars.

Han säger vidare att arbetet på IUPAC fortgår som vanligt och att organisationen under året kommer att lansera en uppdatering av grundämnenas atomvikter.

– Det ändras kanske bara någon decimal hit eller dit, men med en allt ökande precision på våra instrument är det ändå viktigt i många tillämpningar.

Kemiintresset väcktes i gymnasiet och Lars valde senare att studera kemiteknik på KTH. Sedan följde en forskarutbildning, som ledde vidare till en post-doktorstjänst på franska Energikommissionen, CEA. Där stannade han och jobbade med nya magnetiska material i två år, innan han tog kom till Chalmers år 1995. Där har han varit sedan dess och forskningens fokus ligger på oorganisk kemi.

Under våren publiceras läroboken Metal-Organic Frameworks, som Lars skrivit tillsammans med dr Francoise Noa, också hon på Chalmers. Hans tidigare, mer populärvetenskapliga författande, inkluderar Den siste alkemisten i Paris samt The Rhubarb Connection and Other Revelations: The Everyday World of Metal Ions, den senare tillsammans med dr. Jacques Covès.

Lars Öhrström kommer att sitta kvar som ordförande för den oorganiska divisionen på IUPAC fram till slutet på 2021, då mandatperioden går ut. Sedan kommer han att finnas kvar i en rådgivande roll, i form av past president.

Vilket är ditt bästa tips till en ung kemist?  

– Det är viktigt att man hittar något att jobba med som man tycker är intressant och spännande. Min erfarenhet är dessutom att om man lägger ned tillräckligt mycket tid på något så blir det också spännande.