skip to Main Content

Lyckat möte om fysikalisk kemi – “Tydligt att det finns ett uppdämt behov”

Mötet i optisk spektroskopi lockade cirka 30 deltagare. Foto: Joakim Andreasson, Chalmers

Den 6-8 mars anordnade Sektionen för fysikalisk kemi två back-to-back-möten vid Chalmers tekniska högskola: en workshop om didaktik inom fysikalisk kemi följt av en konferens inom optisk spektroskopi.

Mötena lockade cirka 30 personer var och båda blev väldigt lyckade.

Det gick jättebra! berättar Karl Börjesson, professor på Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet samt ordförande i Sektionen för fysikalisk kemi. Det var tydligt att det finns ett uppdämt behov av att prata om undervisning inom fysikalisk kemi – diskussionerna kunde ha pågått mycket längre än vad längden på workshoppen tillät!

Han var även nöjd med spektroskopikonferensen.

– Det var roligt att höra vad doktorander på de olika universiteten gör och jag tror att det är en nyttig erfarenhet för doktoranderna att hålla en presentation utanför sin hemsfär.

Karl Börjesson berättar vidare att konferensen kommer att anordnas igenom om två år, fast denna gång i Uppsala.

Diskussionerna under workshopen om didaktik kunde ha pågått länge.
Foto: Joakim Andreasson, Chalmers.