skip to Main Content

Analytisk kemist om sjukdomen ME

Se Jonas Bergquists presentation om ME i efterhand på Youtube.

Varje vecka på tisdagar kl 12 anordnar Uppsala universitet en presentation i sin populärvetenskapliga seminarieserie Upptalk. I det senaste seminariet var det Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid institutionen för kemi-BMC, som höll en presentation om multisystemsjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME. ME leder till svår funktionsnedsättning men än så länge vet man väldigt lite om mekanismerna bakom sjukdomen. Ofta debuterar den efter en infektion.

I sin forskning analyserar Jonas Bergquist ryggvätskan hos ME-patienter för att lära sig mer om tillståndet – om hur det uppstår och vilken behandling som ska användas.

Presentationen hölls på Zoom och kan även ses i efterhand, på Youtube.

Länk till Jonas Bergquists Upptalk:

UppTalk Weekly: Hopp för patienter med ME – en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar