skip to Main Content

Majs, mjölk och kräftor ger hållbara nanostrukturer

Foto: wal_172619, Pixabay

Nanoteknik återfinns i många olika typer av produkter, såsom elektronik, medicinteknisk utrustning och i ytbehandling av textilier. Ofta används olika ändliga naturresurser i tillverkningen av nanomaterialen men i en ny studie presenterar forskare från Linnéuniversitetet några olika källor till mer hållbara alternativ.

– Idag tillverkas nanostrukturer av många olika sorters metaller och material som framställs ur fossila bränslen, säger Ian Nicholls, professor i kemi vid Linnéuniversitetet, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med forskarkollegan Subramanian Suriyanarayanan har han tillverkat nanostrukturerade ytor som baseras på naturliga råvaror som återfinns i majs, mjölk och skalet på bland annat kräftor – zein, kasein respektive kitosan. Resultaten har publicerats i en studie i tidskriften Scientific Reports.

För att undersöka hur länge nanostrukturer av respektive råvara håller förvarades dessa i sex månader. Resultaten visade att särskilt materialet av zein behöll sina egenskaper bra över tid.

Studien visar att det finns en möjlighet att byta ut fossila bränslen och metaller mot mer hållbara material inom nanoteknologi i framtiden. Flera forskningsprojekt är i gång för att fortsätta undersöka möjligheten att använda förnybara och lättillgängliga råvaror.

– Nanoteknologiska produkter är av stor samhällsnytta och behovet kommer säkerligen att öka i framtiden. Att dessa kan tillverkas på ett resurssnålt och fossilfritt sätt är därför väldigt viktigt – vilket vi med vår forskning har visat är möjligt, säger Ian Nicholls.

Läs mer i den vetenskapliga studien: Making nanostructured materials from maize, milk and malacostraca | Scientific Reports (nature.com)