skip to Main Content

Mångsidig kemiprofessor får Pedagogmedaljen

Lars Öhrström

Den prestigefulla Gunnar Starck-medaljen tilldelas i år Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi på Chalmers i Göteborg. Vid sidan av sin forskning har han utmärkt sig genom framstående pedagogisk verksamhet på kemins område genom både undervisning på högskolan och populärvetenskapligt författande. Boken Den siste alkemisten i Paris har uppmärksamts internationellt och finns översatt till flera språk. Överlämnandet av Gunnar Starck-medaljen sker den 26 januari kl 15:45 i Aula Magna på Stockholms universitet i samband med årets Berzeliusdagar.

Öhrström har en bakgrund som civilingenjör, disputerade i kemi på KTH och är nu professor i oorganisk kemi vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskning inriktar sig i huvudsak på nya material av potentiell betydelse för tillämpningar inom katalys och gaslagring, men han har även publicerat inom kemididaktik. Han är en uppskattad lärare på, samt programansvarig för, civilingenjörsutbildningen i kemiteknik och har också utvecklat nya kurser. Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv på mastersnivå har t.ex. blivit mycket uppskattad. Han har också engagerat sig i utbildningsfrågor på nationell nivå inom Nationalkommittén för kemi, samt deltagit i Svenska Kemisamfundets strategiarbete för att bli Kemins röst.

Den nyblivna medaljören är aktiv inom den internationella kemiunionen IUPAC och ordförande för den oorganiska divisionen. Vid sidan av de vetenskapliga aspekterna rymmer rollen även en pedagogisk sida, som kommunikation om nya grundämnen till media och allmänhet. Han är också en flitig skribent av populära texter i bl.a. Chemistry International, Nature Chemistry, Kemivärlden med Kemisk Tidskrift och dess brittiska motsvarighet Chemistry World, för vilken han också gjort podradio. Utanför facktidskrifterna förekommer han i Sans, senast skrev han om filmen A United Kingdom.

I boken Den siste alkemisten i Paris behandlar han kemiska fotavtryck i historia, litteratur och film, där olika grundämnen spelat en betydande roll.

– Det känns fantastiskt fint att få denna medalj, god undervisning premieras tyvärr sällan på högskolorna. Dessutom verkar det finnas ett sug, även i Sverige, för populärvetenskap som tar läsaren en bit över grundskolenivå speciellt om den sätts i ett sammanhang som även inkluderar humaniora, säger Lars Öhrström

– Lars gedigna erfarenhet av kemiundervisning och hans breda och djupa kompetens visar att priset är väldigt välförtjänt, det känns fantastiskt att en sådan kemiförebild får detta erkännande som Gunnar Starck-medaljen innebär säger Karolina Broman, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet samt ledamot i Utbildningsnämnden.

Pressmeddelande (Pdf)

Berzeliusdagarna
Svenska Kemisamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956. Syftet är att ge svenska gymnasieelever en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. I år deltar drygt 350 ungdomar i denna Sverige största kemikonferens för gymnasieelever. Utbildningsnämnden inom Svenska Kemisamfundet arbetar för att främja intresset för kemi som skolämne och vill bidra till att utveckla kemiundervisning på alla nivåer.

Gunnar Starck-medaljen
Tidigare Pedagogmedaljen, instiftades 1964 och är Svenska Kemisamfundets medalj för framstående pedagogisk gärning på kemins område. Medaljen är en belöning för pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se,
08-411 52 60, 070-811 52 60.

Lars Öhrström, Chalmers, ohrstrom@chalmers.se, @larsohrstrom, 070-394 14 42
Podradio (urval, engelska): https://www.chemistryworld.com/lars-öhrström/1649.bio