skip to Main Content

Maskininlärning och polaritoner – Två medlemmar får ERC-anslag

Europeiska forskningsrådet, ERC, har beslutat att dela ut bidrag av typen ERC Consolidator Grant till 308 forskare från 23 europeiska länder. Av dessa bidrag går 14 till forskare med en svensk värdinstitution.

Kemisamfundet kan stolt meddela att två av dem som tilldelats bidrag är medlemmar i samfundet: Karl Börjesson och Anneli Kruve. Läs mer om deras projekt nedan.

Karl Börjesson är professor vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet samt ordförande för Sektionen för fysikalisk kemi på Kemisamfundet. Han tilldelades anslag för projektet CONTROL, Controlling delocalisation and funnelling of excited state energy in the strong coupling regime in molecular systems.

Syftet med projektet är att undersöka exciton-polaritoner.

– Exciton-polaritoner är hybridtillstånd som bildas när ljus och materia kopplas samman starkt. I projektet kommer jag att utveckla molekyler som är optimeriserade för att studera polaritoner, jag kommer att undersöka hur delokaliserade polaritonerna är och jag kommer att använda polaritonerna för att transportera energi till gränsytor, berättar Karl Börjesson.

Anneli Kruve är docent vid Institutionen för miljökemi vid Stockholms universitet. Hon är dessutom vice ordförande för Sektionen för analytisk kemi på Kemisamfundet. Hon fick pengar för forskningsprojektet LearningStructurE, Machine Learning and Mass Spectrometry for Structural Elucidation of Novel Toxic Chemicals.

– Mitt team kommer att arbeta med att utvärdera och upptäcka giftiga kemikalier i miljön men även i konsumentprodukter. Vi kommer att fokusera på att bedöma toxiciteten hos kemikalier som ännu inte har identifierats helt otvetydigt. Detta kommer att möjliggöra att vi kan koncentrera oss på att lösa strukturen för de kemikalier som verkligen är viktiga genom att utveckla en uppsättning maskininlärningsmetoder för strukturgenerering och analys, berättar Anneli Kruve.

ERC sponsrar Karl Börjesson och Anneli Kruves forskning.
Foto: ERC

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare som har en forskningsgrupp och som vill stärka sin roll som forskningsledare, 7–12 år efter avlagd doktorsexamen. Summan landar i genomsnitt på två miljoner euro under fem år.

Vill du ha hjälp med att ansöka om anslag från ERC? Kontakta Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC, på mejl: anethe.mansen@vr.se

Läs mer om vilka som fått ERC-bidrag på Vetenskapsrådets hemsida: 14 forskare i Sverige får ERC Consolidator Grant 2023